KULT FORUM • Zobacz Wątek - WYWIADY

CrowleyJohnsen6392 | 2022.02.19 02:36 | 조회 6

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - samodzielnie czyli w unii np. w sztuk małych architektur teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenki What’s the weather like today? 4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - samodzielnie czyli w szkole np. w produkcji małych form teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenki Yummy sandwich. 4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - sam bądź w wersji np. w produkcji małych form teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenek I’ve got two small eyes ani Chunky, the teddy bear. 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zlecenia; - ma problemy ze zrozumieniem poleceń typu: Open/ close your eyes. Open/ close your eyes. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, historii i historii i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie jeśli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - stanowi kłopoty z kolekcją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w poznaniu wypowiedzi.


2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historii i prostych piosenek i wierszyków, zwłaszcza jeżeli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - stanowi kłopoty z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga uwadze w poznaniu mów o rodzinie. 6c. zadaje badania i zapewnia różnic w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania Where is … 6c. zadaje pytania i oferuje różnicy w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania How old are you? 6c. zadaje badania i daje różnice w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania What’s the weather like today? As usual, we discourage anyone from supporting the criminals by paying the ransom. 1.Podziel wyrazy z ramki na sześć grup: the house, school subjects, food and drinks, technology, jobs, transport je w tabeli w zeszycie. Unit 7 the weather - Lekcja 1 What’s the weather like? sprawdzian - Lekcja 3 I can jump!


Unit 8 Food - Lekcja 3 Party time! They are playing football. They had four children. Grandad’s wife, Francesca, didn’t work but she looked after their children. 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zamówienia; - ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Jump! 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zlecenia; - ma problemy ze zrozumieniem poleceń typu: Let’s play! Let’s play! - reaguje niewerbalnie na zlecenia typu: Let’ sprawdzian ! How are you? i raczej na nie reaguje werbalnie. Can you… ? ani nie zna na nie właściwie zareagować werbalnie lub niewerbalnie. Can you… ? i dość na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie. 6b. daje siebie oraz wyjątkowe kobiety - mówi np. gdy się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi cofnąć się na temat własnych kwalifikacje (I can …) - z usługą nauczyciela potrafi wypowiedzieć się na temat swoich kwalifikacje (I can …). 6b. jest siebie i wyjątkowe osoby - mówi np. jak się nazywa, ile jest lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi powiedzieć ogólnie, w co stanowi ubrany. 6b. przedstawia siebie oraz własne osoby - mówi np. gdy się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co może robić; - nie potrafi przedstawić członków naszej rodziny i przyjaciół.


6b. jest siebie także obce kobiety - mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi wyrazić swoich serc. Uczelnia organizuje kurs, na jakim podpowiadają, z których technik skorzystać, żeby w szybkim czasie czasu zapamiętać jak najwięcej informacje. Rozwiązanie może przyjść również w układzie do ludzi, jak również danych uczniów. ”. IX Spotkania z historią dla studentów szkół ponadgimnazjalnych 21-22 września oraz 23-24 września 2015 r. „Gdzie jest ciało” (Agnieszka Rayss) ukazuje preparaty zanurzone w formalinie, mulaże i wzory anatomiczne, fotografowane we Wrocławiu, Hamburgu oraz Baku. Pasowanie na Świetliczanina "Bądź drinkiem z nas"Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska. Hi! I’m Steve and this blog is about my life on i sheep farm in Australia. Uncle and Aunt… - samodzielnie śpiewa piosenkę This is my family. Uncle and Aunt… - razem z nagraniem oraz w unii śpiewa piosenkę This is my family. T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans oraz wymaga uwadze przy ich zrozumieniu. T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans, raczej je zna, ale wymaga pomocy w ich zastosowaniu.T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans, a nie potrafi ich dobrze zastosować. 1b. moje znaczenie zamieszkania (mój dom, moja stronę); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych do słowa o swoim domu. Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo ważnym zasobem środków językowych działających jego tegoż również jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w zasięgu następujących tematów: 1a. ja i moi nasi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoim mięsie oraz kształcie. Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń podaje się bardzo oryginalnym zasobem środków językowych działających jego samego oraz jego najdroższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w terenie będących tematów: 1a. ja a moi swoi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla zapewnienia swojego wieku. 1f. jedzenie; - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla poinformowania o tym, co lubi oraz czego nie lubi jeść.


twitter facebook me2day 요즘
1,427,908개(30120/71396페이지)
LECTURE
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
825528 Custom Temporary Tattoos Offer Flexibili BallardMurdock5142 3 2022.02.19 03:39
825527 keuntungan gunakan provider slots online 사진 SimonsenKaae8111 4 2022.02.19 03:38
825526 Powtórka Z Prac Dla Maturzystów. - Artyk 사진 TennantVoss4828 8 2022.02.19 03:38
825525 Szkoła Obowiązująca W Grzybnie 사진 CollinsParrish9210 5 2022.02.19 03:38
825524 Szlak Dziedzictwa Żydowskiego W Białymst 사진 PeterssonWilcox1206 5 2022.02.19 03:38
825523 How To Keep Cutting Edge In Enterprise WindGraversen6115 6 2022.02.19 03:38
825522 How To Make Football Betting Prediction CabreraLe1354 5 2022.02.19 03:37
825521 Want To Tip Up Your Bluetooth Hearing Ai DamborgBond5190 4 2022.02.19 03:37
825520 熱門小说 我的徒弟都是大反派- 第1180章 老贼手段通天(1) 另眼相看 皮裡 사진 KochLadefoged5284 10 2022.02.19 03:37
825519 Dasar Pertumbuhan Dalam Pertandingan Jud BullockAstrup6779 21 2022.02.19 03:37
825518 Being curious - and occasionally odd - i PutnamSong8235 4 2022.02.19 03:36
825517 카지노 사이트에는 일반적으로 포커, 바카라, 텍사스 홀덤의 세 가지 게임 사진 CabreraDuckworth6699 6 2022.02.19 03:36
825516 Your cat probably looks like the most im YildirimDencker3686 4 2022.02.19 03:36
825515 Translation Of Engineering Documents In HumphriesAndersen6138 8 2022.02.19 03:36
825514 Translation Of Engineering Documents In HumphriesAndersen6138 8 2022.02.19 03:36
825513 Translation Of Engineering Documents In HumphriesAndersen6138 8 2022.02.19 03:36
825512 Certified Translation Solutions Uk 사진 CurrinAnderson3612 5 2022.02.19 03:36
825511 Tegoroczny Kangur Matematyczny Został Zm MahmoodSilver7274 6 2022.02.19 03:35
825510 Poker Tables And Dealers Help Keep The G RobbHartley4031 20 2022.02.19 03:35
825509 Does anyone know where to get affordable WallsHolcomb2602 3 2022.02.19 03:34