KULT FORUM • Zobacz Wątek - WYWIADY

CrowleyJohnsen6392 | 2022.02.19 02:36 | 조회 5

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - samodzielnie czyli w unii np. w sztuk małych architektur teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenki What’s the weather like today? 4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - samodzielnie czyli w szkole np. w produkcji małych form teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenki Yummy sandwich. 4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki - sam bądź w wersji np. w produkcji małych form teatralnych; - nie potrafi zaśpiewać piosenek I’ve got two small eyes ani Chunky, the teddy bear. 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zlecenia; - ma problemy ze zrozumieniem poleceń typu: Open/ close your eyes. Open/ close your eyes. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, historii i historii i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie jeśli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - stanowi kłopoty z kolekcją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w poznaniu wypowiedzi.


2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historii i prostych piosenek i wierszyków, zwłaszcza jeżeli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - stanowi kłopoty z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga uwadze w poznaniu mów o rodzinie. 6c. zadaje badania i zapewnia różnic w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania Where is … 6c. zadaje pytania i oferuje różnicy w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania How old are you? 6c. zadaje badania i daje różnice w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie pytania What’s the weather like today? As usual, we discourage anyone from supporting the criminals by paying the ransom. 1.Podziel wyrazy z ramki na sześć grup: the house, school subjects, food and drinks, technology, jobs, transport je w tabeli w zeszycie. Unit 7 the weather - Lekcja 1 What’s the weather like? sprawdzian - Lekcja 3 I can jump!


Unit 8 Food - Lekcja 3 Party time! They are playing football. They had four children. Grandad’s wife, Francesca, didn’t work but she looked after their children. 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zamówienia; - ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Jump! 6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na zlecenia; - ma problemy ze zrozumieniem poleceń typu: Let’s play! Let’s play! - reaguje niewerbalnie na zlecenia typu: Let’ sprawdzian ! How are you? i raczej na nie reaguje werbalnie. Can you… ? ani nie zna na nie właściwie zareagować werbalnie lub niewerbalnie. Can you… ? i dość na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie. 6b. daje siebie oraz wyjątkowe kobiety - mówi np. gdy się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi cofnąć się na temat własnych kwalifikacje (I can …) - z usługą nauczyciela potrafi wypowiedzieć się na temat swoich kwalifikacje (I can …). 6b. jest siebie i wyjątkowe osoby - mówi np. jak się nazywa, ile jest lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi powiedzieć ogólnie, w co stanowi ubrany. 6b. przedstawia siebie oraz własne osoby - mówi np. gdy się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co może robić; - nie potrafi przedstawić członków naszej rodziny i przyjaciół.


6b. jest siebie także obce kobiety - mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; - nie potrafi wyrazić swoich serc. Uczelnia organizuje kurs, na jakim podpowiadają, z których technik skorzystać, żeby w szybkim czasie czasu zapamiętać jak najwięcej informacje. Rozwiązanie może przyjść również w układzie do ludzi, jak również danych uczniów. ”. IX Spotkania z historią dla studentów szkół ponadgimnazjalnych 21-22 września oraz 23-24 września 2015 r. „Gdzie jest ciało” (Agnieszka Rayss) ukazuje preparaty zanurzone w formalinie, mulaże i wzory anatomiczne, fotografowane we Wrocławiu, Hamburgu oraz Baku. Pasowanie na Świetliczanina "Bądź drinkiem z nas"Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska. Hi! I’m Steve and this blog is about my life on i sheep farm in Australia. Uncle and Aunt… - samodzielnie śpiewa piosenkę This is my family. Uncle and Aunt… - razem z nagraniem oraz w unii śpiewa piosenkę This is my family. T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans oraz wymaga uwadze przy ich zrozumieniu. T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans, raczej je zna, ale wymaga pomocy w ich zastosowaniu.T- shirt, skirt, hat, sweater, jeans, a nie potrafi ich dobrze zastosować. 1b. moje znaczenie zamieszkania (mój dom, moja stronę); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych do słowa o swoim domu. Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo ważnym zasobem środków językowych działających jego tegoż również jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w zasięgu następujących tematów: 1a. ja i moi nasi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoim mięsie oraz kształcie. Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń podaje się bardzo oryginalnym zasobem środków językowych działających jego samego oraz jego najdroższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w terenie będących tematów: 1a. ja a moi swoi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla zapewnienia swojego wieku. 1f. jedzenie; - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla poinformowania o tym, co lubi oraz czego nie lubi jeść.


twitter facebook me2day 요즘
1,427,667개(30116/71384페이지)
LECTURE
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
825367 The 10 Worst Poker Mistakes And How To A KirkebyWeinstein6431 5 2022.02.19 02:58
825366 Your Online Personal Ad- Write For Achie PutnamThomas9739 4 2022.02.19 02:58
825365 washing service Pest management service HildebrandtMcknight4850 9 2022.02.19 02:58
825364 온라인 카지노 업계에 편리한 결제 시스템 비트코인이 등장합니다. 사진 DominguezMeyers1264 4 2022.02.19 02:58
825363 A Jak Wypadło Przesłuchanie Dawida? 사진 McCrackenHalberg5850 8 2022.02.19 02:58
825362 Understanding And Managing Diabetes SherrillZhu2018 3 2022.02.19 02:58
825361 Przyczyny Wojny Secesyjnej 사진 SvaneWaugh4379 6 2022.02.19 02:57
825360 Having limitations In Poker StantonRamos1329 7 2022.02.19 02:56
825359 火熱小说 《超神寵獸店》- 第七百六十三章 争抢(求订阅求月票) 神差鬼遣 常願 사진 EnnisJohannessen9319 24 2022.02.19 02:56
825358 Freeroll Poker Tournament RybergValentin6126 9 2022.02.19 02:56
825357 The Most Common Mistakes People Make Wit BurnettVaughn2381 10 2022.02.19 02:56
825356 Trying To Find Game Suggestions? Right h OhlsenBryan9475 8 2022.02.19 02:56
825355 온라인 카지노 업계에 편리한 결제 시스템 비트코인이 등장합니다. 사진 AarupWilladsen6237 7 2022.02.19 02:55
825354 The Best Android Games Of 2012 OddershedeBynum9245 9 2022.02.19 02:55
825353 Htc Flyer Review - An Android Tablet BlackburnGill8134 8 2022.02.19 02:55
825352 Jak Wariograf Jest Wykorzystywany W Sądz 사진 MygindAbbott7158 8 2022.02.19 02:54
825351 Librarie Online BooneAgger5168 11 2022.02.19 02:54
825350 Sony Ericsson Xperia X10, An Android Pho SextonCormier6282 9 2022.02.19 02:54
825349 Geografia 3 BT + 3 MTP Gr.2 - ZSCKR W Ja 사진 LaursenBroch7979 7 2022.02.19 02:54
825348 Vibrator Check 202 HoldenMedina0150 18 2022.02.19 02:54