ข่าวดีสำหรับเด็ก ม 6 เขตภาคเหนือ โควต้า

CampDillon6379 | 2022.02.21 15:29 | 조회 12
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ หลักเกณฑ์การเ... พิธีไหว้ศาลพระพิฆเนศพระวิษณุกรรม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาว... Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์) โดยคุณจีนา จีนา...
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับ... เปิดชั้นเรียนหลักสูตระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับน... เปิดชั้นเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับ... รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2...

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เยี่ยมชมการทดสอบการเดินเครื่องสีข้าวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก... สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี... วันศุกร์ที่​ 21​ มกราคม​ 2565​ นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต... วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการ... อบรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “One Dr...
เรียนต่อภาคเหนือ
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นำโดย ดร.สมควร บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ, นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์... ประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล... รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์...

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์


พิธีเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ และปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่... มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ เข้าศึกษา ดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน... 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ...

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 วษท สุโขทัย


นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพี ออ...

มหาวิทยาลัยภาคอีสานที่น่าเรียนที่สุด


ภาพกิจกรรมเข้าค่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สาขารัฐประศา... ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเคร... จัดอบรม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สู่เส้นทางการทำงานในโลกยุคดิจิทัล วันท... จบม.6แล้วจะไปต่อสายอาชีพ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือว่าเรา กำลังจะเรียนจบ ม.6 แล้วเราอยากเรียนต่อสายอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะไปสอบเข้าเป็นข้าราชการ(ทหาร) แต่อาจจะต่อป.ตรีเพื่ออาจจะให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น (เราเรียน รด. ด้วย) คำถามก็คือ 1. LPRU สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วม ฟ้อนเล็บ เพื่อสืบสานงานศิลปะวัฒ...
twitter facebook me2day 요즘
1,427,582개(29257/71380페이지)
LECTURE
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
842462 Wastewater Treatment Plant Sources: goog JessenDall9682 7 2022.02.21 15:40
842461 Tipe Permainan Judi Online Sportbook Yan 사진 UdsenCarroll6948 6 2022.02.21 15:40
842460 Wedding Anniversary Greeting Cards ArsenaultRogers6179 6 2022.02.21 15:40
842459 Dapatkah Anda Memenangkan Duit Bermain S 사진 GillHead7293 6 2022.02.21 15:40
842458 Wall-Mounted Electric Fireplaces Enhance MelvinCarlson4852 4 2022.02.21 15:39
842457 Five Nights at Freddy's 사진 LandryHorn9887 21 2022.02.21 15:39
842456 Ce Parfum S Ar Potrivi Unui Tanar De Dou WintherMacKay8428 4 2022.02.21 15:39
842455 How to cosplay Star wars the Mandalorian FranklinGates7910 11 2022.02.21 15:39
842454 Get Free Poker Rules To Improve Your Gam RaynorMacdonald5363 3 2022.02.21 15:39
842453 Teknik Pilih Situs Judi Online Buat Bany 사진 BankeConnell6098 3 2022.02.21 15:39
842452 Bazylika św. Piotra Na Watykanie: Zwiedz 사진 MohamadSloan3800 8 2022.02.21 15:38
842451 No Limit Hold Em Poker - Make More Money BagerDecker1837 7 2022.02.21 15:38
842450 Speed Training For Football - Strength A CamachoPappas9771 4 2022.02.21 15:38
842449 Best Multiplayer Poker Website HoodDamsgaard9162 4 2022.02.21 15:38
842448 Tanda Game Slot On the web Begitu Popule 사진 AcostaSuhr0100 4 2022.02.21 15:38
842447 Make Your Mink Lash A Reality MercerHaslund9535 5 2022.02.21 15:38
842446 Suggestions To Better Movie Gaming RodriguezMartin8492 8 2022.02.21 15:38
842445 Why Mink Lash Is No Friend To Small Busi BarnesChristophersen7540 3 2022.02.21 15:38
842444 Szkoła Podstawowa Nr 1 W Jaśle HassanBonde5317 1 2022.02.21 15:37
842443 Dasar Game Slot On the internet Begitu P GallagherLogan0757 1 2022.02.21 15:37